לוח הזמנים המתוכנן לחגים של רכבת ישראל לשנת 2014

לרשותכם פירוט על לוח הזמנים המתוכנן לחגים של רכבת ישראל, אנא התעדכנו בתכנון מסלולי הנסיעה של רכבת ישראל ובזמני הרכבות המעודכנים., במהלך החגים בחודשים ספטמבר ואוקטובר הרכבות יפעלו על פי לוח זמנים ייעודי.

ראש השנה

לוח הזמנים המתוכנן לחגיםיום שלישי 23.9.14 – הרכבות יפעלו על פי לוח הזמנים של יום חמישי.
יום רביעי 24.9.14 (ערב ראש השנה) – הרכבות יפעלו על פי לוח הזמנים של יום שישי.
יום חמישי 25.9.14 (א' ראש השנה) – לא יפעלו רכבות ביום זה.
יום שישי 26.9.14 (ב' ראש השנה) – לא יפעלו רכבות ביום זה.
מוצאי שבת 27.9.14 – הרכבות עפילו על פי לוח הזמנים של מוצאי שבת.

יום כיפור

רכבת ישראל חגים 2014יום שישי 3.10.14 (ערב יום כיפור) – תנועת הרכבות תסתיים מוקדם מהרגיל: עד לשעה 12:00 (לערך) הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים הרגיל של יום שישי, בין השעות 12:00-14:00 (לערך) תבוטלנה חלק מהרכבות ומסלולי הנסיעה של הרכבות הנותרות יקוצרו, בשעה 14:00 (לערך) תופסק תנועת הרכבות בכל הארץ, מומלץ לתכנן את מסלול הנסיעה ולהתעדכן בזמני הנסיעה של הרכבות לחגים.

מוצ"ש 4.10.14 (מוצאי יום כיפור) – לא תפעלנה רכבות, פרט לרכבת היוצאת מתחנת נהרייה בשעה 23:13 לכיוון תל אביב ונמל תעופה בן גוריון, שתפעל כסדרה, תנועת הרכבות תתחדש כסדרה לאחר חצות (יום ראשון בשעה 00:01).

סוכות

רכבת ישראל לוח הזמנים לחגים 2014יום שלישי 7.10.14 – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום חמישי.
יום רביעי 8.10.14 (ערב סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום שישי.
יום חמישי 9.10.14 (מוצאי סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של מוצאי שבת.
יום שישי 10.10.14 (א' חול המועד סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום שישי.
מוצאי שבת 11.10.14 (ב' חול המועד סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של מוצאי שבת.
יום ראשון 12.10.14 (ג' חול המועד סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום ראשון.
יום שני 13.10.14 (ד' חול המועד סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום שני.
יום שלישי 14.10.14 (ה' חול המועד סוכות) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום חמישי.

תגבור רכבות במהלך חול המועד סוכות

בימים ראשון עד שלישי יצאו רכבות מ/אל ירושלים ובין ת"א לחיפה לפי הפירוט הבא:

קו הרצליה – תל אביב – ירושלים

הרכבות היוצאות מתחנת הרצליה בשעות 09:29, 11:29 ו- 13:29, תסיימנה נסיעתן בתחנת ירושלים מלחה (במקום בתחנת בית שמש) בשעות 11:10, 13:10 ו- 15:09 בהתאמה. 3 רכבות לתל אביב ולהרצליה תחלנה נסיעתן מתחנת ירושלים מלחה (במקום מתחנת בית שמש) בשעות 10:17, 12:16 ו-14:16.

קו באר שבע -תל אביב – חיפה

הרכבות היוצאות מתחנת ב"ש מרכז בשעות 08:59, 09:59, 10:59 ו- 11:59, תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום בתחנת ת"א סבידור מרכז) בשעות 11:21, 12:21, 13:21 ו-14:21 בהתאמה.
4 רכבות לת"א וב"ש תחלנה נסיעתן מתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום מתחנת ת"א סבידור מרכז) בשעות 11:06, 12:06, 13:06 ו- 14:06.

שמחת תורה

יום רביעי 15.10.14 (ערב שמחת תורה) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום שישי.
יום חמישי 16.10.14 (מצאי שמחת תורה) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של מוצאי שבת.
יום שישי 17.10.14 (אסרו חג) – הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים של יום שישי.